Lund Transport er et familie- eid og er direkte etterkommer av R.Lund Transport som har drevet med ambulanse, budbiltjenseter, taxi og avisdistrubisjon for adresseavisen siden 1961.